fbpx

Firmast

LuxIT arengu lugu

LuxIT loodi aastal 2013 Ott Koobase poolt ja on olnud toetatud läbi kohalike inimeste ja ettevõtete usalduse. Varasemalt, enne enda ettevõtte loomist, töötas Ott IT alal 7 aastat.

LuxIT kui ettevõte on olnud selle loojale Otile füüsiline väljendus, kuidas inimesi koondada vastavalt tehnoloogilistele vajadusetele ning vastavalt enda arengule suunata ka LuxIT tegevusi ühiskonnas toimuvale vastavaks.

LuxIT`s on aastate jooksul töötajaid olnud 7 inimest, lisaks sama palju kutsekooli õpilasi on saanud ettevõtte juures praktikat.

2016 aasta lõpul liitus LuxIT`ga Rauno, Oti vend, kel on IT-kogemusi veelgi pikemaajaliselt. Igapäevane klientidega töö jäi Raunole ja Ott tegi IT maailmaga väikese pausi ning suundus Austraaliasse.

2017. aasta lõpus, veel Austraalias olles, õppis Ott Tartu Ülikooli programmeerimise kursusel Programmeerimise Alused (Python).

2018. aasta alguses naases Ott osaliselt LuxIT tavaelu juurde. Selle kõrval omandas kevadel GDPR koolituse “Andmekaitsespetsialisti pädevus” Tallinna Ülikoolis. Sellega suurenesid ettevõttes teadmised järgmistes valdkondades: organisatsiooni töökorralduse reeglid, poliitikad ning riskijuhtimine, infoturve, õigus andmekaitse valdkonnas ja auditeerimine.

2018. aastal liitus Ott Järvamaa Kutsehariduskeskuse perega, võttes vastu Infotehnoloogia kutseõpetaja ameti. Põhjuseks soov tutvustada noortele tehnoloogiat kui vahendit loovalt ja mänguliselt ning edasi anda teadmine, kuidas tehnoloogilises maailmas ise kehaliselt loovaks inimeseks jääda. End kutsekooliga sidudes oli Otil soov ka kooli õppevahendeid 3D printimise alal täiendada. Esialgu eelistati lihtsamaid Anycubic, hiljem edasijõudnutele mõeldud Prusa seadmeid. Läbi 3D printimise ja selle jaoks modelleerimise õppimise said Oti õpilased, ka need, kellel see õppekavas puudus, läbi mängimise luua ja see tekitas palju elevust ja põnevust, et ka nii saab infotehnoloogiat õppida.

2019. aastal asus Ott end täiendama Tartu Ülikooli Informaatika erialal.

2020. aastal lõpetas Ott Paide Kutsehariduskeskuses alalise informaatika õpetamise, et pühenduda enda õpingutele, LuxIT tegevuse mõtestamisele ning mentorina enda IT-alaste teadmiste ja oskuste jagamisele.

2021. aasta kevad-suvel sai selgeks, et sellisel kujul väikeettevõtlusega ei soovita jätkata. Otil tekkis suurem huvi kohaliku poliitika suunal ja nii saigi otsutatud, et LuxIT lõpetab tegevuse ja lõpetamise siht oli sama aasta lõpp.

2021. aasta lõpuga lõpetas LuxIT oma igapäevase IT tegevuse. Rauno tegemised jätkusid Ruut IT OÜ nime all. Juriidiline keha jääb veel aktiivseks kuni lõpeb viimane garantiiaeg, mis kliendi ja LuxIT vahel on. 

Lõpetuseks. Enim paelus Otti justkui võimatutele olukordadele lahenduste välja mõtlemine ning inimeste juhendamine selsamal “problem solving” teekonnal. 

Zoom´i link

Kohtumine kokkuleppel.